Forside
Logo

... STYRKER DIT BARNS POTENTIALE ...

Professionel lektiehjælp og privatundervisning

 

Hornsá Academy tilbyder målrettet hjælp til den enkelte elev, med et skræddersyet forløb i de fag, hvor der er behov for det. Udgangspunktet tages i de materialer, som eleven benytter i sin egen skole - på denne måde sikres kontinuiteten mellem den almene skolegang og elevens faglige og personlige udvikling. Hvis det vurderes at eleven vil have gavn af flere/sværere udfordringer, suppleres der med ekstra materialer fra Hornsá Academys eget arkiv.

 

Der kan være mange grunde til at vælge professionel lektiehjælp eller privatundervisning til sit barn. De mest udbredte årsager er, at det er svært for eleven, at få "alene-tid" med underviserne i den inkluderende skole og dermed få den nødvendige hjælp enten i timen eller lektiecaféen. Dette er ofte med til at nedsætte elevens lyst til at lære og resultatet bliver oftest, at eleven kommer bagud - og i sidste ende mister lysten til at gå i skole.

 

Andre forældre ser den professionelle lektiehjælp og privatundervisning som et alternativ til et skoleskift - oftest til en dyr privatskole. På denne måde beholder eleven sine klassekammerater og hele sit sociale netværk, og sammen med en nøje udvalgt mentor, kan eleven i eget tempo genopbygge sin glæde ved at lære nyt.

 

Hornsá Academy kan tilbyde lektiehjælp og privatundervisning på folkeskoleniveau i følgende:

  • dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk, biologi, historie, samfundsfag, geografi og kristendom.
  • vejledning i større opgaver.
  • eksamensforberedelse.

Artikler

Guide til eksamensforberedelse

 

Privat lektiehjælp til børnene - det er da en fremragende idé

 

Ildeset privat skoleinitiativ

HVORDAN FOREGÅR DET I PRAKSIS?

 

Et typisk indledende forløb er således:

- Hornsá Academy modtager en forespørgsel fra

en familie.

- En konsulent kontakter familien og aftaler et

møde hos familien selv.

- Under mødet afdækkes elevens faglige og

personlige behov og den ønskede varighed.

- Efter mødet finder konsulenten det optimale

match blandt mentorerne

- Hornsá Academy sender et helt uforpligtende

tilbud til familien indeholdende tidsplan og pris.

 

Et typisk fortsat forløb ved accept af tilbud:

- Mentoren kommer hjem til familien, så forløbet

foregår i trygge rammer.

- Den første gang bruger mentoren en del tid på

at lære eleven at kende, og på at spore sig ind

på det eksakte faglige behov. Herefter finder

mentoren og eleven sammen en realistisk

målsætning.

- Efter hver undervisningsgang udfærdiger

mentoren en rapport om elevens fremskridt i

forhold til de fastlagte mål. Rapporten sendes til

familien efter hver gang.

- Efter aftalens udløb modtager familien et

spørgeskema, der benyttes til kvalitetssikring af

Hornsá Academys services.

Hornsá Academy | CVR: 34861439 | mobil: +45 27 29 07 44 | kontakt@hornsa-academy.dk

Copyright © 2014-2015 Hornsá Consult. All Rights Reserved